gimanadotkom นำเสนอวิธีการทำธุรกิจที่ดีซื่อสัตย์และเป็นธรรม

เราคิดว่าดีดีสำหรับทุกคน เพราะเราเชื่อว่า 100% ไม่มีมนุษย์คนไหนชอบโฆษณา 555 แต่เราต้องการเรียนรู้วิธีนำเสนอโฆษณาในรูปแบบที่แตกต่างออกไป

gimanadotkom – คุณเห็นไหมว่าการเขียนสิ่งนี้เราใช้เวลามากกว่าปกติถึงสองเท่า เนื่องจากเราตระหนักดีการเสนอบางสิ่งระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราอยากลองเสมอเราต้องการเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน การสื่อสารเป็นเรื่องสนุก

เราตระหนักดีว่าการนำเสนอบางสิ่งบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่เหมือนเวทมนตร์ที่หลอกเด็ก จากนั้นเวทมนตร์ก็ถูกทำซ้ำด้วยท่าทางและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ธุรกิจเป็นภาษาสากล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!